Aktuellt på Rågöarna

2023

Estniska Domänverket som förvaltar kyrkogården på Stora Rågö har sagt jag till röjning på kyrkogården. Gun Pella och Nils Sjölund kommer att åka över och påbörja röjning men efterlyser hjälp. Intresserade kan kontakta dem via mejl gun.pella@gmail.com eller no.sjolund@gmail.com.

Vecka 25 i juni blir det dansläger på Rågöarna. Arrangör Juhan Bernadt. 23 juni midsommarfest. Gudstjänst 24 juni.

Ö-stämma ska hållas på Rågöarna i år. Datum ännu ej bestämt.