Arkiv Filmer Bilder

Rågöföreningens
externa hårddisk

Innehåll i Externa Hårddisken 2022-01-14


Äldre Rågöbilder. Klicka här


Topotek Estlandssvensk: Din historia, SOV:s onlinearkiv. Klicka här


En fantastisk film som estniska televisionen gjorde på vår första resa till Stora Rågö 1991. Klicka här


Skonaren Juhans ankomst till Sverige den 16.8 1944. Man kan se hur vi går i land på Lidingö, Arnolds mor med kappsäck, Arnold bakom henne med papper i hand vid registreringsbordet. Vidare ser man Endel med dragspelet på ryggen, hans bröder Hjalmar och Gunnar samt deras mor Marta. Klicka här


Filmens visar svenskesternas liv på karga Rågö. Här ägnar sig befolkningen framförallt åt fiske, jordbruk och sjöfart. Bilderna visar det hårda arbetet med enkla verktyg på fälten och dans i traditionell folkdräkt. Klicka här


Bröllop på Rågö. Inspelad för Nordiska museet på Rågöarna, Estland år 1933–35. Foto: Per Söderbäck. Från Lilla Rågö. Klicka här


Historiedagarna i Tallinn Klicka här


En film om estlandssvenskarna. Klicka här


Ain Tulvi är en amatördokumentatör och avslutade nyligen sin korta dokumentär om Rågöarna och de svenskar som bodde på Rågöarna. Texten är på estniska. Filmaren har använt sig av drönare, han har velat skildra Rågöarnas historia. Den är klart sevärd. Klicka här


Ain Tulvi.s film om Paldiski. Klicka här